Ninas bøger

Sønderjyske breve fra 1. Verdenskrig
  1. Fra kanten af graven
  2. Fra Dybbøl til Somme
Oluf – når livet går på arkiv

det er en ensom mands optegnelser om sin slægt, som han testamenterede til mig, med besked om at udgive en bog.

Læs om døden på skafottet